Respons till anordnare

Under fliken respons till anordnaren kan du med din sifferkod bekanta dig med ert resultat och jämföra det med det nationella resultatet.

Respons till anordnare (.pdf)