God praxis

I samband med utvärderingen bad NCU en del av utbildningsanordnarna skicka sina nyaste utvärderingsdokument för utvärdering. Ett gott förfarande beskrevs enligt följande: ”Ett gott förfarande är en fungerande och föredömlig praxis inom kvalitetsledningen eller självvärderingen som har utprövats i praktiken och visat sig fungera bra under en tillräckligt lång tid. Dessutom har förfarandet främjat utvecklingen av utvärderingsverksamheten. Ett gott förfarande kan vara ett nytt eller gammalt förfarande som kan överföras också till andra anordnare.

Kirkkonummen kouluauditoinnit (.pdf)

 

Kokkolan prosessikuvaus ja vuosikello (.pdf)

 

Orimattilan arviointisuunnitelma (.pdf)

 

Oulun ryhmämessu (.pdf)

 

Seinäjoen laatu- ja arviointijärjestelmä (.pdf)