God praxis

I samband med utvärderingen bad NCU en del av utbildningsanordnarna skicka sina nyaste utvärderingsdokument för utvärdering. Ett gott förfarande beskrevs enligt följande: ”Ett gott förfarande är en fungerande och föredömlig praxis inom kvalitetsledningen eller självvärderingen som har utprövats i praktiken och visat sig fungera bra under en tillräckligt lång tid. Dessutom har förfarandet främjat utvecklingen av utvärderingsverksamheten. Ett gott förfarande kan vara ett nytt eller gammalt förfarande som kan överföras också till andra anordnare.

Kirkkonummen kouluauditoinnit (.pdf)

 

Kokkolan prosessikuvaus ja vuosikello (.pdf)

 

Orimattilan arviointisuunnitelma (.pdf)

 

Oulun ryhmämessu (.pdf)

 

Seinäjoen laatu- ja arviointijärjestelmä (.pdf)

 

 

Beskrivningar av utvärderingsdokumenten

NCU bad en del av de deltagande anordnarna skicka sina nyaste dokument till NCU för analys. På basis av de dokument som skickades in kartlades hur systematisk och omfattande självvärderingen och kvalitetsledningen är. Bland dokumenten valdes det ut sådana dokument där anordnarens handlingsmodell i kvalitetsledning och självvärdering framkommer särskilt tydligt. Av dessa dokument sammanställdes beskrivningarna:

Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (.pdf)

 

Heinolan kaupunki (.pdf)

 

Huittisten kaupunki (.pdf)

 

Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry. (.pdf)

 

Kemin kaupunki (.pdf)

 

Lahden kaupunki (.pdf)

 

Larsmo kommun (.pdf)

 

Naantalin kaupunki (.pdf)

 

Nurmijärven kaupunki (.pdf)

 

Ruskon kunta (.pdf)

 

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta (.pdf)