Bild: Hanna Tarkiainen

Startsida

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utvärderade Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) våren 2016 förfarandena för självvärdering och kvalitetsledning hos anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Den nationella utvärderingen genomfördes genom en självvärdering. I självvärderingen deltog 345 anordnare av totalt 381. Svarsprocenten var 90,6. Denna portal innehåller följande utvärderingsdokument: utvärderingsrapporten, utvärderingsmaterial, goda förfaranden och respons till anordnaren