Kuva: Hanna Tarkiainen

Etusivu

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteitä. Kansallinen arviointi toteutettiin itsearviointina, johon osallistui 345 järjestäjää 381:stä. Vastausprosentti on 90,6. Tämä portaali sisältää arviointiin liittyvät dokumentit: arviointiraportin, arvioinnin materiaalit, hyvät käytänteet, ja järjestäjän palautteen.